Collectio_Canonum_Hibernensis_Domkapitel_zu_Köln_Codex_210_15v

Manuscript of Collectio canonum Hibernensis

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Collectio_Canonum_Hibernensis_Domkapitel_zu_K%C3%B6ln_Codex_210_15v.jpg